Wyszukaj film

Biblijny

Pasja

Ostatnie godziny z życia Jezusa z Nazaretu: od modlitwy w Gaju Oliwnym, przez męczeńską śmierć, po zmartwychwstanie.

 • Rok produkcji: 2004
 • Wyświetleń: 228664
Samson

Epicka opowieść o biblijnym superbohaterze z niezwykłym darem siły, wybrańcu Boga, który ma za zadanie wyzwolić swój lud z niewoli.

 • Rok produkcji: 2018
 • Wyświetleń: 2299
Młody Mesjasz

Opowieść o niezwykłych wydarzeniach w życiu siedmioletniego Jezusa, które każą Mu zadać sobie pytanie: kim jestem?

 • Rok produkcji: 2016
 • Wyświetleń: 1180
Młody Mesjasz

Opowieść o niezwykłych wydarzeniach w życiu siedmioletniego Jezusa, które każą Mu zadać sobie pytanie: kim jestem?

 • Rok produkcji: 2016
 • Wyświetleń: 1183
Książę Egiptu

Wychowany przez egipcjan Mojżesz dowiaduje się o swojej tożsamości i zostaje wybrany, by wyprowadzić żydów z niewoli.

 • Rok produkcji: 1998
 • Wyświetleń: 31275
Biblia. Apokalipsa świętego Jana

Rok 90. Cesarz Domicjan ogłasza się bogiem. Rozpoczynają się prześladowania chrześcijan, którzy odrzucają jego... więcej

 • Rok produkcji: 2002
 • Wyświetleń: 468
Zmartwychwstały

Poncjusz Piłat zleca rzymskiemu centurionowi rozwiązanie zagadki zniknięcia ciała Chrystusa po ukrzyżowaniu.

 • Rok produkcji: 2016
 • Wyświetleń: 13163
Exodus: Bogowie i królowie

Opowieść o życiu Mojżesza, który uwolnił Izraelitów z niewoli egipskiej i poprowadził do Ziemi Obiecanej.

 • Rok produkcji: 2014
 • Wyświetleń: 62503
Cierń Boga

Palestyna I wiek n.e., Izrael znajduje się pod panowaniem Rzymu. Mała grupka mężczyzn zaczyna głosić nadejście Królestwa Niebieskiego.

 • Rok produkcji: 2014
 • Wyświetleń: 249
Księga Daniela

Daniel, prorok żydowski, opowiada Cyrusowi Wielkiemu swoją zdumiewającą historię ocalenia podczas służby u króla Nabuchodonozora.

 • Rok produkcji: 2013
 • Wyświetleń: 241
Narodzenie

Maria z Nazaretu poślubia Józefa. Wkrótce kobieta ma objawienie; anioł oznajmia jej, że zostanie matką Syna Bożego.

 • Rok produkcji: 2006
 • Wyświetleń: 2605
Książę Egiptu

Wychowany przez egipcjan Mojżesz dowiaduje się o swojej tożsamości i zostaje wybrany, by wyprowadzić żydów z niewoli.

 • Rok produkcji: 1998
 • Wyświetleń: 31218